Referanseprosjekter

noen av våre total- og hovedprosjekter

Referanseprosjekter

noen av våre total- og hovedprosjekter

Markusmoen Barnehage
Markusmoen Barnehage

Ny barnehage med fire avdelinger for Hemnes kommune ca. 1200 m2 Kontraktssum: 42,5 mill.

Dolstadlia Boliger
Dolstadlia Boliger

Totalentreprise: 10 nye terrasserte leiligheter med p-etasje og utvendige garasjer Byggherre: Dolstadlia Boliger AS Kontraktssum: 28,1 mill.

Veveribrua
Veveribrua

Totalentreprise: 10 nye terrasserte leiligheter med p-etasje og utvendige garasjer Byggherre: Dolstadlia Boliger AS Kontraktssum: 28,1 mill.

Marka Trafo kontrollbygg 1
Marka Trafo kontrollbygg 1

Underentreprenør Kontraktssum: 7,4 mill. Byggherre: Underentreprenør for H&MV Engineering Kontrollhus og mastefundamenter til Marka Trafostasjon Ferdigstillelse: Mars 2020.

Justistomta Boliger
Justistomta Boliger

TOTALENTREPRISE 32 nye leiligheter fordelt på 2 bygg med ett fellesrom og parkeringskjeller. Byggherre: F23 Eiendom as Kontraktssum: ca. 77 mill. ekskl. mva Ferdigstilt Januar 2019.

Ibsensgate 12
Ibsensgate 12

TOTALENTREPRISE Nytt leilighetsbygg i 3 etasjer med 4 leiligheter. Byggherre: Mmm Eiendom AS Kontraktssum: ca. 13,6 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: November 2018.

Vikingveien omsorgsboliger
Vikingveien omsorgsboliger

TOTALENTREPRISE Nye omsorgsboliger for Alstahaug kommune. Byggherre: Alstahaug kommune Kontraktssum: 14,8 mill ekskl. mva. Ferdigstilt: Januar 2018.

Tosbotn kraftverk
Tosbotn kraftverk

TOTALENTREPRISE Bygging av ny driftsbygning. Byggherre: Helgeland Kraft AS Kontraktssum: 11 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: Desember 2017.

Nedre Røssåga kraftstasjon
Nedre Røssåga kraftstasjon

UNDERENTREPRENØR SOM BETONGARBEIDER Bygging av ny trafostasjon der EntrepreTOR var UE for KNAS. Betongarbeider ved 10107 NRØ transformatorstasjon. Byggherre: Kolbjørn Nilsskog AS. Kontraktssum: 14,8 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: Våren 2017.

Vefsn Folkehøgskole – Hybelbygg
Vefsn Folkehøgskole – Hybelbygg

TOTALENTRPRISE 6 stk nye hybelbygg med 4 boenheter, felleskjøkken og fellesrom i hvert bygg. Byggherre: Stiftelsen Vefsn folkehøgskole. Kontraktssum: 16,1 mill ekskl. mva. Ferdigstilt: 2015.

Fru Haugans hotel – Ny fløy
Fru Haugans hotel – Ny fløy

TOTALENTREPRISE Ny konferansefløy med 36 nye hotellrom. Byggherre: Fru Haugans Eiendom AS Kontraktssum: 50,7 mill ekskl. mva. Byggetid: ca. 1,5 år. Ferdigstilt: April 2015.

Midt Norsk Betong – nytt kontorbygg
Midt Norsk Betong – nytt kontorbygg

TOTALENTREPRISE Riving av det gamle kontorbygget til Midt Norsk Betong og et helt nytt bygg ble satt opp. Byggherre: Midt Norsk Eiendom AS Kontraktssum: 5,5 mill. ekskl. mva. Byggetid: 8 mnd. Ferdigstilt: Desember 2014.

Olderskog skole – trinn 4-7
Olderskog skole – trinn 4-7

HOVEDENTREPRISE Grunn- og bygningsmessigearbeider Ny barneskole for trinn 4-7 ved Olderskog i Mosjøen. Byggherre: Vefsn kommune Kontraktssum: 23,4 mill. ekskl. mva Byggetid: 21 mnd. Ferdigstillt: November 2014.

Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg
Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg

HOVEDENTREPRISE – Inkl. VVS-/ og elektroarbeider Nytt vannbehandlingsanlegg som skal forsyne Mosjøen er under avsluttende arbeid. Vannbehandlingsanlegget vil romme ca. 6000m3 liter med vann. De bygningsmessige arbeidene er i betong-/og stålkonstruksjoner, tømmerarbeider, maling etc. Byggherre: Vefsn kommune Kontraktssum: 33,9 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 14 mnd. Ferdigstillt: Januar 2014.

Verkstedbygg Marka
Verkstedbygg Marka

TOTALENTREPRISE Nybygg med grunnflate 170m2. Vegger og dekke (tak i prefabrikerte betongkonstruksjoner). Byggherre: Statnett Kontraktssum: 3,8 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 3 mnd. Ferdigstillt: September 2013.

Biltema avd. Mosjøen
Biltema avd. Mosjøen

TOTALENTREPRISE I tidligere Nortura-anlegg ble ca. 1200m2 omgjort til butikklokaler for Biltema. Totalprosjektet besto i å rive og rehabilitere bygget for tekniske anlegg og en mellometasje ble revet for å skape romhøyde. Byggherre: Meieriskogen Næringspark As Kontraktssum: ca. 18 mill. ekskl. mva Byggetid: 8 mnd. Ferdigstillt: Mai 2013.

Ny postterminal Mosjøen
Ny postterminal Mosjøen

TOTALENTREPRISE En del av tidligere Nortura-anlegg ble revet og et nytt tilbygg er satt opp. Jobben besto i riv-/rehabiliteringarbeider og nybygg. Byggherre: Meieriskogen Næringspark AS Kontraktssum: 13,2 mill ekskl. mva inkl. rivingsarbeider. Byggetid: 13 mnd. Ferdigstillt: April 2013.

Helgeland Kraft kontorbygg
Helgeland Kraft kontorbygg

BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Nytt bygg i 3 etasjer + kjeller med grunnflate 335m2 og totalareal 1340m2. Bærekonstruksjoner i betong, stål og prefabrikerte betongelementer (heissjakt og dekker). Byggherre: Helgelandskraft AS Kontraktssum: ca. 12 mill. ekskl. mva. Byggetid: 12 mnd. Ferdigstillt: Oktober 2012.

Våpen- og ammunisjonslager
Våpen- og ammunisjonslager

GENERALENTREPRISE Nybygg i Drevja leir. Våpenlager på ca. 120m2 og ammunisjonslager på ca. 75m2. Begge byggene er oppført i betongkonstruksjoner, fundamenter og dekker. Ammunisjonslager er delvis bygget under provisorisk telt. Byggherre: Forsvarsbygg Kontraktssum: ca. 7 mill. ekskl. mva Byggetid: 8 mnd. Ferdigstillt: Juni 2012.

Bleikvassli skole
Bleikvassli skole

HOVEDENTREPRISE I juni 2009 bestemte Hemnes kommune at Bleikvassli skole skulle rives/renoveres og at nytt bygg skulle settes opp. Deler av den gamle skolen skulle bestå for undervisning i byggeperioden. Riving, nybygg samt rehabilitering av gymnastikksal og kjeller. Nybygg ca. 700m2. Rehabiliteringsbygg ca. 400m2. Bærekonstruksjoner i betong, stål og betongelementer (hulldekker). Byggherre: Hemnes kommune Kontraktssum: 16,2 mill. ekskl. mva. Byggetid: 12 mnd Ferdigstillt: August 2011 (Klasseromfløy) Oktober 2011 (Gymsal).

Nordmiljø Sandnessjøen
Nordmiljø Sandnessjøen

TOTALENTREPRISE Mottaks- og sorteringsanlegg for NordMiljø. Totalareal ca. 1370m2. Massene under bygget var matjord og et lag marin leie med svært dårlig bæreevne ned mot fjell. Disse massene ble skiftet ut med sprengstein. Bygget er oppført i prefabrikerte betongsøyler, bjelker og dekker. Fasader er også prefabrikerte betongelementer (sandwich). Byggherre: Helgelandsbase Eiendom As Kontraktssum: 12,8 mill. ekskl. mva Byggetid: 6 mnd. Ferdigstillt: Desember 2010.

Wist Last og Buss avd. Mosjøen
Wist Last og Buss avd. Mosjøen

TOTALENTREPRISE Bygget består av verksted, delelager og kontorer. Nybygg med totalareal på ca. 1700m2. Jobben inkluderte også utomhusarealer på 10 000m2. Bygget ble oppført med bærekonstruksjoner i stål og kledd med sandwichelementer. Deler av fasaden ble «pyntet» med royalimpregnert bordkledning. Byggherre: PN Eiendom Nord AS Kontraktssum: 22 mill. ekskl. mva Byggetid: 10 mnd. Ferdigstillt: November 2010.

Sandnessjøen VGS
Sandnessjøen VGS

HOVEDENTREPRISE – BYGG Ombygging/modernisering og tilbygg til Sandnessjøen VGS. Byggherre: Nordland Fylkeskommune Kontratssum: 23 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: 2010.

Coop Extra, Mosjøen
Coop Extra, Mosjøen

TOTALENTREPRISE I 2009 ble ca. 5500m2 av tidligere Nortura-anlegg omgjort til butikklokale for COOP EXTRA og COOP EXTRA BYGG. Her ble det gjort prosjekteringer, riving, rehabilitering og tilbygg. Byggherre: Meieriskogen Næringspark AS Kontraktssum: 36 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: November 2009.

Abelbakken borettslag
Abelbakken borettslag

HOVEDENTREPRISE bygget inneholder parkeringskjeller (1500m2), forretningasareale i 1. etasje og leiligheter i 2. og 3. etasje. Bærekonstruksjoner i plasstøpt betong. Parkeringskjeller med bunnplate/vegger i vanntett betong. Byggherre: Mosjøen og Omegn Boligbyggerlag As Kontraktssum: 35 mill. ekskl. mva. Byggetid: 17 mnd. Ferdigstillt: Juni 2008.

Nr1 Trykk, Mosjøen
Nr1 Trykk, Mosjøen

TOTALENTREPRISE Nytt trykkeri til NR1 Trykk i Mosjøen. Bygget er satt opp i tilknytning til Helgeland Arbeiderblad’s kontorlokaler i Vefsnveien (Meieritomta). Total grunnflate ca. 1500m2. Bygget er ført opp i stålkonstruksjoner og kledd med sandwichelementer. Byggherre: FG Eiendom AS Kontraktssum: 17 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Mai 2009.

Vefsnveien Næringsbygg
Vefsnveien Næringsbygg

TOTALENTREPRISE I 2008 ble et nytt næringsbygg i Vefsnveien ferdigstillt. bygget er leid ut til YIT og lokalavisa helgeland Arbeiderblad. Her sto vi for prosjektering og oppføring av bygg i betong. Bygget er ført opp i stålkonstruksjoner og kledd med sandwichelementer. Byggherre: FG Eiendom AS Kontraktssum: 25 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: 2008.

Petter Dass museet
Petter Dass museet

HOVEDENTREPRISE Høsten 2007 ble det åpnet et nytt museumbygg i Sandnessjøen. bygningskroppen er 64 meter lang og 12 meter bred, og stikker ut gjennom en saget sliss i berget mot Alstahaugvågen. Der sto vi for betong/og tett bygg-arbeider. Bærekonstruksjoner i betong, stål og betongelementer (hulldekker). Bygget er kledd (tak og vegger) med sinkplater. Jobben inkluderte også alt av glassarbeider i front. Byggets arkitekt var Snøhetta AS. Byggherre: KF Petter Dass Eiendom Kontraktssum: 12 mill. ekskl. mva Byggetid: Mai 2006 – Mai 2007.

Vefsnveien 3-5
Vefsnveien 3-5

TOTALENTREPRISE Bygningen rommet tidligere «Bondehandelen» og senere Rema 1000. Nordvestlandet Eiendom overtok bygget i 2001 og igangsatte en ombygging for COOP Prix i 1. etasje, COOP Bygg og COOP Elektro i underetasje. Deler av det gamle bygget ble revet og det ble satt opp et tilbygg på ca. 600m2. Bærekonstruksjonen i tilbygget var i betong og prefabrikerte betongelementer (søyler, dragere og hulldekker). Byggherre: Nordvestlandet Eiendom As Kontraktssum: 12 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Juni 2005.

Leirfjord Samvirkelag
Leirfjord Samvirkelag

TOTALENTREPRISE Kjøpesenteret i en etasje med totalareal ca. 2580m2. Grunnforholdene på stedet var 2m myr på ustabile leirmasser. Mellom myrlaget og kvikkleira var det relativt tynt lag (anslått ca. 0,5m) med fastere leire. Valgt fundamentering var å skifte ut myr med et lag sprengstein pluss løs leca. Byggets fundament var forsterket plate på mark. Bærekonstruksjoner for øvrig var limtre/trekonstruksjoner. Bygget har bærekonstruksjon i limtre. Byggherre: Leirfjord S-Lag Kontraktssum: 15 mill. ekskl. mva. Byggetid: 7 mnd. Ferdigstillt: November 1999.

Sjøsiden Senter II
Sjøsiden Senter II

TOTALENTREPRISE med incitament Bygget inneholder en parkeringskjeller på ca. 2600m2, 2 etasjer med butikkarealer og en inntrukket 3. etasje med kontor, lager etc. Total areal 7000m2. Sjøsiden Senter har tilsammen 29 buikker inklusiv apotek. Bærekonstruksjonene er i plasstøpt betong. Parkeringskjelleren består av bunnplater og vegger i vanntett betong. Bærekonstruksjoner forøvrig er søyler og etterspente flatdekker. Byggherre: Sjøsiden AS (Steen og Strøm) Kontraktssum: 60 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 1,5 år. Ferdigstillt: November 1998.

Nesna Vannverk
Nesna Vannverk

HOVEDENTREPRISE For å sikre vannforsyningen på Nesna måtte det bygges nytt vannverk på Nesnafjellet. Anleggsvegen ble bygget høsten 1994. Dammen ble bygd i juni – des 1995. Arbeidene besto i å bygge 4,5km anleggsveg og en skråplatedam i betong. Byggherre: Nesna kommune Kontraktssum: 4,5 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Anleggsvegen ble bygget høsten 1994. Dammen ble bygd i juni – des. 1995.

Storelva Bru
Storelva Bru

HOVEDENTREPRISE Fylkesvei 76 (også kalt Tosenveien) er 88km og går mellom Brønnøysund i Brønnøy kommune og Vasselv i Grane kommune. bærekonstruksjoner i stål (bjelker) og brudekke i betong. Byggherre: Statens Vegvesen Kontraktssum: ca. 7 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Oktober 1995.

Markusmoen Barnehage
Markusmoen Barnehage

Ny barnehage med fire avdelinger for Hemnes kommune ca. 1200 m2 Kontraktssum: 42,5 mill.

Dolstadlia Boliger
Dolstadlia Boliger

Totalentreprise: 10 nye terrasserte leiligheter med p-etasje og utvendige garasjer Byggherre: Dolstadlia Boliger AS Kontraktssum: 28,1 mill.

Veveribrua
Veveribrua

Totalentreprise: 10 nye terrasserte leiligheter med p-etasje og utvendige garasjer Byggherre: Dolstadlia Boliger AS Kontraktssum: 28,1 mill.

Marka Trafo kontrollbygg 1
Marka Trafo kontrollbygg 1

Underentreprenør Kontraktssum: 7,4 mill. Byggherre: Underentreprenør for H&MV Engineering Kontrollhus og mastefundamenter til Marka Trafostasjon Ferdigstillelse: Mars 2020.

Justistomta Boliger
Justistomta Boliger

TOTALENTREPRISE 32 nye leiligheter fordelt på 2 bygg med ett fellesrom og parkeringskjeller. Byggherre: F23 Eiendom as Kontraktssum: ca. 77 mill. ekskl. mva Ferdigstilt Januar 2019.

Ibsensgate 12
Ibsensgate 12

TOTALENTREPRISE Nytt leilighetsbygg i 3 etasjer med 4 leiligheter. Byggherre: Mmm Eiendom AS Kontraktssum: ca. 13,6 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: November 2018.

Vikingveien omsorgsboliger
Vikingveien omsorgsboliger

TOTALENTREPRISE Nye omsorgsboliger for Alstahaug kommune. Byggherre: Alstahaug kommune Kontraktssum: 14,8 mill ekskl. mva. Ferdigstilt: Januar 2018.

Tosbotn kraftverk
Tosbotn kraftverk

TOTALENTREPRISE Bygging av ny driftsbygning. Byggherre: Helgeland Kraft AS Kontraktssum: 11 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: Desember 2017.

Nedre Røssåga kraftstasjon
Nedre Røssåga kraftstasjon

UNDERENTREPRENØR SOM BETONGARBEIDER Bygging av ny trafostasjon der EntrepreTOR var UE for KNAS. Betongarbeider ved 10107 NRØ transformatorstasjon. Byggherre: Kolbjørn Nilsskog AS. Kontraktssum: 14,8 mill. ekskl. mva. Ferdigstilt: Våren 2017.

Vefsn Folkehøgskole – Hybelbygg
Vefsn Folkehøgskole – Hybelbygg

TOTALENTRPRISE 6 stk nye hybelbygg med 4 boenheter, felleskjøkken og fellesrom i hvert bygg. Byggherre: Stiftelsen Vefsn folkehøgskole. Kontraktssum: 16,1 mill ekskl. mva. Ferdigstilt: 2015.

Fru Haugans hotel – Ny fløy
Fru Haugans hotel – Ny fløy

TOTALENTREPRISE Ny konferansefløy med 36 nye hotellrom. Byggherre: Fru Haugans Eiendom AS Kontraktssum: 50,7 mill ekskl. mva. Byggetid: ca. 1,5 år. Ferdigstilt: April 2015.

Midt Norsk Betong – nytt kontorbygg
Midt Norsk Betong – nytt kontorbygg

TOTALENTREPRISE Riving av det gamle kontorbygget til Midt Norsk Betong og et helt nytt bygg ble satt opp. Byggherre: Midt Norsk Eiendom AS Kontraktssum: 5,5 mill. ekskl. mva. Byggetid: 8 mnd. Ferdigstilt: Desember 2014.

Olderskog skole – trinn 4-7
Olderskog skole – trinn 4-7

HOVEDENTREPRISE Grunn- og bygningsmessigearbeider Ny barneskole for trinn 4-7 ved Olderskog i Mosjøen. Byggherre: Vefsn kommune Kontraktssum: 23,4 mill. ekskl. mva Byggetid: 21 mnd. Ferdigstillt: November 2014.

Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg
Moldfaråsen vannbehandlingsanlegg

HOVEDENTREPRISE – Inkl. VVS-/ og elektroarbeider Nytt vannbehandlingsanlegg som skal forsyne Mosjøen er under avsluttende arbeid. Vannbehandlingsanlegget vil romme ca. 6000m3 liter med vann. De bygningsmessige arbeidene er i betong-/og stålkonstruksjoner, tømmerarbeider, maling etc. Byggherre: Vefsn kommune Kontraktssum: 33,9 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 14 mnd. Ferdigstillt: Januar 2014.

Verkstedbygg Marka
Verkstedbygg Marka

TOTALENTREPRISE Nybygg med grunnflate 170m2. Vegger og dekke (tak i prefabrikerte betongkonstruksjoner). Byggherre: Statnett Kontraktssum: 3,8 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 3 mnd. Ferdigstillt: September 2013.

Biltema avd. Mosjøen
Biltema avd. Mosjøen

TOTALENTREPRISE I tidligere Nortura-anlegg ble ca. 1200m2 omgjort til butikklokaler for Biltema. Totalprosjektet besto i å rive og rehabilitere bygget for tekniske anlegg og en mellometasje ble revet for å skape romhøyde. Byggherre: Meieriskogen Næringspark As Kontraktssum: ca. 18 mill. ekskl. mva Byggetid: 8 mnd. Ferdigstillt: Mai 2013.

Ny postterminal Mosjøen
Ny postterminal Mosjøen

TOTALENTREPRISE En del av tidligere Nortura-anlegg ble revet og et nytt tilbygg er satt opp. Jobben besto i riv-/rehabiliteringarbeider og nybygg. Byggherre: Meieriskogen Næringspark AS Kontraktssum: 13,2 mill ekskl. mva inkl. rivingsarbeider. Byggetid: 13 mnd. Ferdigstillt: April 2013.

Helgeland Kraft kontorbygg
Helgeland Kraft kontorbygg

BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Nytt bygg i 3 etasjer + kjeller med grunnflate 335m2 og totalareal 1340m2. Bærekonstruksjoner i betong, stål og prefabrikerte betongelementer (heissjakt og dekker). Byggherre: Helgelandskraft AS Kontraktssum: ca. 12 mill. ekskl. mva. Byggetid: 12 mnd. Ferdigstillt: Oktober 2012.

Våpen- og ammunisjonslager
Våpen- og ammunisjonslager

GENERALENTREPRISE Nybygg i Drevja leir. Våpenlager på ca. 120m2 og ammunisjonslager på ca. 75m2. Begge byggene er oppført i betongkonstruksjoner, fundamenter og dekker. Ammunisjonslager er delvis bygget under provisorisk telt. Byggherre: Forsvarsbygg Kontraktssum: ca. 7 mill. ekskl. mva Byggetid: 8 mnd. Ferdigstillt: Juni 2012.

Bleikvassli skole
Bleikvassli skole

HOVEDENTREPRISE I juni 2009 bestemte Hemnes kommune at Bleikvassli skole skulle rives/renoveres og at nytt bygg skulle settes opp. Deler av den gamle skolen skulle bestå for undervisning i byggeperioden. Riving, nybygg samt rehabilitering av gymnastikksal og kjeller. Nybygg ca. 700m2. Rehabiliteringsbygg ca. 400m2. Bærekonstruksjoner i betong, stål og betongelementer (hulldekker). Byggherre: Hemnes kommune Kontraktssum: 16,2 mill. ekskl. mva. Byggetid: 12 mnd Ferdigstillt: August 2011 (Klasseromfløy) Oktober 2011 (Gymsal).

Nordmiljø Sandnessjøen
Nordmiljø Sandnessjøen

TOTALENTREPRISE Mottaks- og sorteringsanlegg for NordMiljø. Totalareal ca. 1370m2. Massene under bygget var matjord og et lag marin leie med svært dårlig bæreevne ned mot fjell. Disse massene ble skiftet ut med sprengstein. Bygget er oppført i prefabrikerte betongsøyler, bjelker og dekker. Fasader er også prefabrikerte betongelementer (sandwich). Byggherre: Helgelandsbase Eiendom As Kontraktssum: 12,8 mill. ekskl. mva Byggetid: 6 mnd. Ferdigstillt: Desember 2010.

Wist Last og Buss avd. Mosjøen
Wist Last og Buss avd. Mosjøen

TOTALENTREPRISE Bygget består av verksted, delelager og kontorer. Nybygg med totalareal på ca. 1700m2. Jobben inkluderte også utomhusarealer på 10 000m2. Bygget ble oppført med bærekonstruksjoner i stål og kledd med sandwichelementer. Deler av fasaden ble «pyntet» med royalimpregnert bordkledning. Byggherre: PN Eiendom Nord AS Kontraktssum: 22 mill. ekskl. mva Byggetid: 10 mnd. Ferdigstillt: November 2010.

Sandnessjøen VGS
Sandnessjøen VGS

HOVEDENTREPRISE – BYGG Ombygging/modernisering og tilbygg til Sandnessjøen VGS. Byggherre: Nordland Fylkeskommune Kontratssum: 23 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: 2010.

Coop Extra, Mosjøen
Coop Extra, Mosjøen

TOTALENTREPRISE I 2009 ble ca. 5500m2 av tidligere Nortura-anlegg omgjort til butikklokale for COOP EXTRA og COOP EXTRA BYGG. Her ble det gjort prosjekteringer, riving, rehabilitering og tilbygg. Byggherre: Meieriskogen Næringspark AS Kontraktssum: 36 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: November 2009.

Abelbakken borettslag
Abelbakken borettslag

HOVEDENTREPRISE bygget inneholder parkeringskjeller (1500m2), forretningasareale i 1. etasje og leiligheter i 2. og 3. etasje. Bærekonstruksjoner i plasstøpt betong. Parkeringskjeller med bunnplate/vegger i vanntett betong. Byggherre: Mosjøen og Omegn Boligbyggerlag As Kontraktssum: 35 mill. ekskl. mva. Byggetid: 17 mnd. Ferdigstillt: Juni 2008.

Nr1 Trykk, Mosjøen
Nr1 Trykk, Mosjøen

TOTALENTREPRISE Nytt trykkeri til NR1 Trykk i Mosjøen. Bygget er satt opp i tilknytning til Helgeland Arbeiderblad’s kontorlokaler i Vefsnveien (Meieritomta). Total grunnflate ca. 1500m2. Bygget er ført opp i stålkonstruksjoner og kledd med sandwichelementer. Byggherre: FG Eiendom AS Kontraktssum: 17 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Mai 2009.

Vefsnveien Næringsbygg
Vefsnveien Næringsbygg

TOTALENTREPRISE I 2008 ble et nytt næringsbygg i Vefsnveien ferdigstillt. bygget er leid ut til YIT og lokalavisa helgeland Arbeiderblad. Her sto vi for prosjektering og oppføring av bygg i betong. Bygget er ført opp i stålkonstruksjoner og kledd med sandwichelementer. Byggherre: FG Eiendom AS Kontraktssum: 25 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: 2008.

Petter Dass museet
Petter Dass museet

HOVEDENTREPRISE Høsten 2007 ble det åpnet et nytt museumbygg i Sandnessjøen. bygningskroppen er 64 meter lang og 12 meter bred, og stikker ut gjennom en saget sliss i berget mot Alstahaugvågen. Der sto vi for betong/og tett bygg-arbeider. Bærekonstruksjoner i betong, stål og betongelementer (hulldekker). Bygget er kledd (tak og vegger) med sinkplater. Jobben inkluderte også alt av glassarbeider i front. Byggets arkitekt var Snøhetta AS. Byggherre: KF Petter Dass Eiendom Kontraktssum: 12 mill. ekskl. mva Byggetid: Mai 2006 – Mai 2007.

Vefsnveien 3-5
Vefsnveien 3-5

TOTALENTREPRISE Bygningen rommet tidligere «Bondehandelen» og senere Rema 1000. Nordvestlandet Eiendom overtok bygget i 2001 og igangsatte en ombygging for COOP Prix i 1. etasje, COOP Bygg og COOP Elektro i underetasje. Deler av det gamle bygget ble revet og det ble satt opp et tilbygg på ca. 600m2. Bærekonstruksjonen i tilbygget var i betong og prefabrikerte betongelementer (søyler, dragere og hulldekker). Byggherre: Nordvestlandet Eiendom As Kontraktssum: 12 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Juni 2005.

Leirfjord Samvirkelag
Leirfjord Samvirkelag

TOTALENTREPRISE Kjøpesenteret i en etasje med totalareal ca. 2580m2. Grunnforholdene på stedet var 2m myr på ustabile leirmasser. Mellom myrlaget og kvikkleira var det relativt tynt lag (anslått ca. 0,5m) med fastere leire. Valgt fundamentering var å skifte ut myr med et lag sprengstein pluss løs leca. Byggets fundament var forsterket plate på mark. Bærekonstruksjoner for øvrig var limtre/trekonstruksjoner. Bygget har bærekonstruksjon i limtre. Byggherre: Leirfjord S-Lag Kontraktssum: 15 mill. ekskl. mva. Byggetid: 7 mnd. Ferdigstillt: November 1999.

Sjøsiden Senter II
Sjøsiden Senter II

TOTALENTREPRISE med incitament Bygget inneholder en parkeringskjeller på ca. 2600m2, 2 etasjer med butikkarealer og en inntrukket 3. etasje med kontor, lager etc. Total areal 7000m2. Sjøsiden Senter har tilsammen 29 buikker inklusiv apotek. Bærekonstruksjonene er i plasstøpt betong. Parkeringskjelleren består av bunnplater og vegger i vanntett betong. Bærekonstruksjoner forøvrig er søyler og etterspente flatdekker. Byggherre: Sjøsiden AS (Steen og Strøm) Kontraktssum: 60 mill. ekskl. mva. Byggetid: ca. 1,5 år. Ferdigstillt: November 1998.

Nesna Vannverk
Nesna Vannverk

HOVEDENTREPRISE For å sikre vannforsyningen på Nesna måtte det bygges nytt vannverk på Nesnafjellet. Anleggsvegen ble bygget høsten 1994. Dammen ble bygd i juni – des 1995. Arbeidene besto i å bygge 4,5km anleggsveg og en skråplatedam i betong. Byggherre: Nesna kommune Kontraktssum: 4,5 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Anleggsvegen ble bygget høsten 1994. Dammen ble bygd i juni – des. 1995.

Storelva Bru
Storelva Bru

HOVEDENTREPRISE Fylkesvei 76 (også kalt Tosenveien) er 88km og går mellom Brønnøysund i Brønnøy kommune og Vasselv i Grane kommune. bærekonstruksjoner i stål (bjelker) og brudekke i betong. Byggherre: Statens Vegvesen Kontraktssum: ca. 7 mill. ekskl. mva. Ferdigstillt: Oktober 1995.