Loading...

Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.
1.0 INNLEDNING

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-mail adresse eller hvilket kundeforhold du har hos EntrepreTOR as.

2.0 BEHANDLINGSANSVARLIG

EntrepreTOR er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til EntrepreTOR finner du nederst i denne erklæringen.

3.0 HVA ER EN PERSONOPPLYSNING

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å forskjellsbehandle en person i samfunnet. Eksempler på sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk tilhørighet, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

4.0 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER, HVORDAN VI BRUKER
PERSONOPPLYSNINENE SAMT FORMÅLET MED OPPLYSNINGENE

BESØKENDE PÅ VÅRE NETTSIDER – LOGGFØRING IP ADRESSER

IP adresser blir ikke lagret eller loggført ved besøk av EntrepreTORs nettsider.

5.0 SOM KUNDE ELLER LEVERANDØR HOS ENTREPRETOR AS

KUNDE OG LEVERANDØRREGISTER
Personopplysninger som vi har mottatt gjennom e-post, telefon, åpne kilder eller annen kontakt blir lagret i vårt kundebehandlingssystem. Opplysningene blir lagret for å kunne opprettholde god og effektiv kommunikasjon. Personopplysninger som er nødvendig for å opprettholde et kunde- eller leverandørforhold blir lagret så lenge dette er nødvendig. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for dem eller på oppfordring fra personen de gjelder.

OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED ØKONOMISKE TRANSAKSJONER
EntrepreTORs daglig leder/kontorleder behandler opplysninger nødvendig for å utføre arbeid med faktura. Formålet er å kunne ta betalt for våre tjenester, samt å følge norsk lov.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Generell bedriftsinformasjon og personopplysninger til kontaktperson i den aktuelle bedriften kan bli delt med våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dette gjelder spesielt dersom det er nødvendig i forbindelse med levering av et tilbud eller en tjeneste og produkt.
I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

6.0 PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER I ANDRE TILFELLER

STILLINGSSØKNADER
EntrepreTOR behandler personopplysninger i forbindelse med stillingssøknader som vi mottar. Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter EntrepreTORs behov.

ANSATTE
EntrepreTOR behandler personopplysninger i forbindelse med våre ansatte. Formålet med behandlingen er å kunne drifte ansettelsesforholdet på en god måte.

HVA ER VÅRT BEHANDLINGSGRUNNLAG FOR Å BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE
Vårt hjemmelsgrunnlag er samtykke og avtale, herunder GDPR § 6 bokstav ä og b. Det er nødvendig for oss å bruke de overnevnte personopplysninger:

• For å kunne utføre våre tjenester overfor våre kunder og leverandører
• For å kunne gi nødvendig informasjon til våre kunder og leverandører
• For å kunne utføre nødvendig arbeider med økonomiske transaksjoner
Noen av personopplysningene vi behandler gjøres for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og behandles da i tråd med GDPR art 6 bokstav c.

HVORDAN VI FÅR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE VI BEHANDLER
Personopplysningene som behandles hos EntrepreTOR har våre kunder og leverandører som hovedregel selv sendt oss. Vi kan også få informasjon fra ressurssider på internett, som for eksempel brreg.no, proff.no, 1881.no eller gulesider.no eller annet google-søk.

7.0 HVORDAN VI BESKYTTER OPPLYSNINGENE

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Vi samarbeider kun med databehandlere som kan bevise at deres behandling utføres i tråd med GDPR.

8.0 HVILKE RETTIGHETER DU HAR SOM REGISTRERT HOS OSS

I tråd med GDPR har du som registrert med personopplysninger hos ENTREPRENØR rett til fullt innsyn i alle personopplysninger vi lagrer om deg eller din bedrift, hvordan de lagres, og hva de brukes til.

Du har også rett til å kreve feilaktige opplysninger endret. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller email) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.
Opplysninger hvor det kreves samtykke som behandlingsgrunnlag har du rett til å kreve slettet av EntrepreTOR as.

9.0 HVOR LENGE VI OPPBEVARER OPPLYSNINGER OM DEG

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i kapittelet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.

10.0 KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER OG TJENESTER

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder. EntrepreTOR as tar ikke ansvar for personvern og informasjonssikkerhet på eksterne sider vi velger å linke til.

11.0 KONTAKTOPPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysningen som fremgår på våre hjemmeside/Facebookside.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 22.08.2018

Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider.

Videre hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

1.0 INNLEDNING

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

«Personopplysninger» er opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-mail adresse eller hvilket kundeforhold du har hos EntrepreTOR as.

2.0 BEHANDLINGSANSVARLIG

EntrepreTOR er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til EntrepreTOR finner du nederst i denne erklæringen.

3.0 HVA ER EN PERSONOPPLYSNING

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å forskjellsbehandle en person i samfunnet.

Eksempler på sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk tilhørighet, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

4.0 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER, HVORDAN VI BRUKER
PERSONOPPLYSNINENE SAMT FORMÅLET MED OPPLYSNINGENE

BESØKENDE PÅ VÅRE NETTSIDER – LOGGFØRING IP ADRESSER

IP adresser blir ikke lagret eller loggført ved besøk av EntrepreTORs nettsider.

5.0 SOM KUNDE ELLER LEVERANDØR HOS ENTREPRETOR AS

KUNDE OG LEVERANDØRREGISTER
Personopplysninger som vi har mottatt gjennom e-post, telefon, åpne kilder eller annen kontakt blir lagret i vårt kundebehandlingssystem. Opplysningene blir lagret for å kunne opprettholde god og effektiv kommunikasjon.

Personopplysninger som er nødvendig for å opprettholde et kunde- eller leverandørforhold blir lagret så lenge dette er nødvendig. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for dem eller på oppfordring fra personen de gjelder.

OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED ØKONOMISKE TRANSAKSJONER
EntrepreTORs daglig leder/kontorleder behandler opplysninger nødvendig for å utføre arbeid med faktura. Formålet er å kunne ta betalt for våre tjenester, samt å følge norsk lov.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Generell bedriftsinformasjon og personopplysninger til kontaktperson i den aktuelle bedriften kan bli delt med våre samarbeidspartnere og underleverandører.

Dette gjelder spesielt dersom det er nødvendig i forbindelse med levering av et tilbud eller en tjeneste og produkt.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

6.0 PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER I ANDRE TILFELLER

STILLINGSSØKNADER
EntrepreTOR behandler personopplysninger i forbindelse med stillingssøknader som vi mottar. Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter EntrepreTORs behov.

ANSATTE
EntrepreTOR behandler personopplysninger i forbindelse med våre ansatte. Formålet med behandlingen er å kunne drifte ansettelsesforholdet på en god måte.

HVA ER VÅRT BEHANDLINGSGRUNNLAG FOR Å BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE
Vårt hjemmelsgrunnlag er samtykke og avtale, herunder GDPR § 6 bokstav ä og b. Det er nødvendig for oss å bruke de overnevnte personopplysninger:

• For å kunne utføre våre tjenester overfor våre kunder og leverandører
• For å kunne gi nødvendig informasjon til våre kunder og leverandører
• For å kunne utføre nødvendig arbeider med økonomiske transaksjoner

Noen av personopplysningene vi behandler gjøres for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og behandles da i tråd med GDPR art 6 bokstav c.

HVORDAN VI FÅR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE VI BEHANDLER
Personopplysningene som behandles hos EntrepreTOR har våre kunder og leverandører som hovedregel selv sendt oss.

Vi kan også få informasjon fra ressurssider på internett, som for eksempel brreg.no, proff.no, 1881.no eller gulesider.no eller annet google-søk.

7.0 HVORDAN VI BESKYTTER OPPLYSNINGENE

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Vi samarbeider kun med databehandlere som kan bevise at deres behandling utføres i tråd med GDPR.

8.0 HVILKE RETTIGHETER DU HAR SOM REGISTRERT HOS OSS

I tråd med GDPR har du som registrert med personopplysninger hos ENTREPRENØR rett til fullt innsyn i alle personopplysninger vi lagrer om deg eller din bedrift, hvordan de lagres, og hva de brukes til.

Du har også rett til å kreve feilaktige opplysninger endret. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller email) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Opplysninger hvor det kreves samtykke som behandlingsgrunnlag har du rett til å kreve slettet av EntrepreTOR as.

9.0 HVOR LENGE VI OPPBEVARER OPPLYSNINGER OM DEG

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i kapittelet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.

10.0 KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER OG TJENESTER

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder. EntrepreTOR as tar ikke ansvar for personvern og informasjonssikkerhet på eksterne sider vi velger å linke til.

11.0 KONTAKTOPPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysningen som fremgår på våre hjemmeside/Facebookside.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 22.08.2018