Loading...
Loading...

Kvalitetsstyring og HMS

EntrepreTOR har hatt et system for kvalitetssikring helt fra starten i 1994. Systemet er lagt opp til NS-EN ISO 9001.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften har vært og er et prioritert område. Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (internkontrollforskriften), vi er også lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Vi har også utarbeidet et eget Ledelsessystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001.

Kvalitetsstyring og HMS

EntrepreTOR har hatt et system for kvalitetssikring helt fra starten i 1994. Systemet er lagt opp til NS-EN ISO 9001.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften har vært og er et prioritert område. Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (internkontrollforskriften).

Vi er også lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Vi har også utarbeidet et eget Ledelsessystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001.